VỆ SINH SOFA – Bule Building Việt Nam

????? ??̂̉? ?̉?? ??̛?̛̉?? đ?̂́? ??̛́? ???̉? ??? đ?̀?? ??̀?? ???̛ ???̂́ ??̀??
???? ???̣ ?̛?! Đ?̛̀?? đ?̂̉ ???? ??̂̉? ??̀? ?̉?? ??̛?̛̉?? đ?̂́? ??̛́? ???̉? ???̛?̛̀? ???̂? ????? ??? đ?̀?? ??̀?? ???́. ??? ????… ???̂?? đ?̛?̛̣? ??̣̂ ???? ???̛?̛̀?? ????̂? ??̃ ???̛́? ??̂́? ????̂̀? ??̣? ??̂̉? ??̂? ?̉?? ??̛?̛̉?? đ?̂́? ??̛ ???? ??̂ ??̂́? ??̉? ??́? ???̀?? ???̂? ????? ??? đ?̀??, đ?̣̆? ???̣̂? ??̀ đ?̂́? ??̛́? ???̛?̛̀? ???̀ ??̀ ???̉ ???̉.
????̛́? ?̆?, đ?̂̀ ??̂́??, ??̂̀ ??̂?… ??̂? ?? ??́? ??̀? ??̂? ???́ ???̣? ????? ???̀??, ??̂́? ???̂̉? ??̃ ?̉?? ??̛?̛̉?? đ?̂́? ???̂́? ??̛?̛̣?? ???̣̂? ??̂́??. ???̛? ??̂́?, ???? ??̂̉? ??̀? ??̂? ?? ???̛́? ??? ???̂́? ??́?, ??̣̂ ??̛? ??̀? ??́ ???̂̉ ??̂? ?? ??̂́? ???̣̆? ??́? ??̣̂?? ????̀? ?? ???́? ??̀ đ?̣̆? ???̣̂? ???? ???̂̉? ??? ??? ???̉ ???̂́? ??́? ???̂?? đ?̛?̛̣? ??̣̂ ???? ???̛?̛̀?? ????̂?.
?Đ?̂̉ ???́?? ??̂́? ??̉ ??́? ??̂́? đ?̂̀ ???̂? ???̉ ??́ ??́?? ??? ???̂́? ??̀ ??̣̂ ???? ???? đ?̣?? ??̀ ???̂? ??̉ ???̀ ?̛?. Đ? ??̂́ ??̣? ???̛?̛̀? ?́? ??̣̂ ???? ???? ??̀ ????̂̀? ??́ ??:
– ???̣̂? ??̛̣ ??̂́? ??̂́? ???̛̀? ???? ??̀ ??̣̂? ??̉? ???̛?? đ?́ ??̀ ???̛?̛̀?? ??̛̣? ??? ???̣ ??̛̣ ???̣̆? ???̂? ?̣, ???̛́ ??? ???̣ ??̀?? ??̣̂ ???? ???? ??̉? Blue Building Việt Nam ???̀ ?? ??́? ??̀ ????? ??̣? ??̣??.
????̣̂? đ?̂? ??̣̂? ??́ ??? ??? ???̣ ???̂́? ???́ ??̣̂ ???? ???̉? ???̣̂? ???̛̀ đ??? ??̉ ??̆́? ??̀ ?̛? đ?̃? ???̀? ??̀.
➡️??̃? ????? ??? Đ?̣̆? ??̣?? ??̀ ??̣? ??̣̂ ???? Đ?̂̉ Đ?̛?̛̣? ???́ ??̂́? ???̂́?!
☎️ ??????? : Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tới số hotline: 0925.71.6666 – 0988.301.666 – 0967.383.695 – 08.699.67395 để được hỗ trợ tốt nhất.
????̛? đ??̂̉? ??? ??̛̣? ???? ??̣?? ??̣ ???̣̆? ???̂́ ???? ??̣? ???̀ Blue Building Việt Nam
– ??̀? ??̣?? ???̀? ???̀? ??́? ??̂́? ??̂̉? ??́? ???̂? ??̂̀ ??̣̆? ???̂́ ??̀ ???̂?? ??̀? ?̉?? ??̛?̛̉?? đ?̂́? ??̣? ???̂́?, ??̀? ??̆́? ???̂? ???̂́ ????.
– ???̣? ??̉ ???̀? ???̀? ????̂̉? ??̂́?, ??́ ????.
– ????? ???́?? ??̣?? ??̀ ???̂ ??? ?-? ???̂́?? ??? ???̣̆? ????.
– ???̂́ ??? ??? ???̣̆? ??̃ ??̉? ?? ??̀? ??̛?̛?? ??̂̃ ???̣?, ???̣ ???̀??.
– ???́ ???̀?? ??̣?? ??̣ ???̣̆? ???̂́ ???? ??̣?? ?????.
– ??̉? ??̀?? ??̣?? ??̣ ??̂? ??̛́? ? ???̀? ??? ??? ???̣̆?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *