Quy Trình Thi Công Cảnh Quan

Trước khi bắt đầu mọi dự án xây dựng, nhà thầu thi công cảnh quan cần cân nhắc về tính an toàn, hợp pháp, khả thi và tiến trình của những nghĩa vụ phải đảm nhiệm. Tham gia vào một dự án mà không biết những rủi ro có thể mang lại nguy hiểm không cần thiết cho các nhà thầu, nhóm thi công, công chúng, và thậm chí cả cho cảnh quan ban đầu. Trong phần này sẽ trình bày các chi tiết mà nhà thầu thi công cảnh quan cần nghiên cứu trước khi bắt đầu tiến hành thi công.

 

Lập kế hoạch các hoạt động xây dựng

Việc quản lý thành công hoạt động kinh doanh cảnh quan mở rộng ra ngoài việc nhận biết các giai đoạn của hoạt động xây dựng. Nhà thầu còn phải phát triển các kĩ năng về việc lên lịch các hoạt động xây dựng. Việc lên lịch đòi hỏi sự cân nhắc về hai cấp độ: Lập kế hoạch cho một dự án độc lập và lập kế hoạch cho một dự án nằm bên trong một dự án lớn hơn đang được thực hiện. Phần này đề cập đến các kỹ thuật nói chung để lập một kế hoạch thi công cảnh quan hiệu quả. Một lời giải thích đầy đủ các kỹ thuật lập kế hoạch sẽ đòi hỏi một phân tích chuyên sâu và trình bày ngoài phạm vi của văn bản này.

Nhà thầu phải nhuần nhuyễn cấp độ một của việc lập kế hoạch: Dự án độc lập. Một phương pháp phổ biến để lập kế hoạch đang thực hiện công việc theo thứ tự từ đầu đến cuối với ít hơn một ngày so với ngày bắt đầu và ngày hoàn thành dự kiến. Phương pháp này hiệu quả hơn đối với các dự án có thời gian thi công ngắn (hai tuần hoặc ít hơn), đòi hỏi việc thi công tuần tự (Những dự án chỉ có một giai đoạn và từng bước trong giai đoạn đó phải được hoàn thành trước khi bước tiếp theo bắt đầu), hoặc công việc thi công được hoàn thành bời một đội ngũ nhỏ. Khi nó vượt quá những giới hạn này, một dự án thường đòi hỏi phải lập kế hoạch chính thức. Việc lập kế hoạch cho những dự án thi công cảnh quan phức tạp hơn có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một số kỹ thuật, bao gồm cả biểu đồ hình cột và đồ thị luận lý.

Cấp độ hai của việc lập kế hoạch, một nhà thầu phải nhuần nhuyễn việc tích hợp lịch trính của nhiều dự án khác nhau đang được trưng cầu và thực hiện. Việc thành công ở cấp độ này phụ thuộc vào việc nhà thầu lập kế hoạch dự án độc lập tốt như thế nào, có bị sớm quá hay trễ quá các công việc không. Như nhiều việc kinh doanh khác, các hợp đồng thi công cảnh quan cũng được kí sát nhau để tận dụng tối đa việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cũng như các trang thiết bị. Các hoạt động của các dự án khác nhau phải được kết hợp ăn khớp và không gây xung đột. Để đứng vững trong lĩnh vực kinh doanh này còn đòi hỏi phải tìm kiếm thêm những dự án mới khác trong khi vẫn đang làm những dự án hiện tại. Lập kế hoạch ở cấp độ này đồng thời liên quan đến các hoạt động marketing, đấu thầu dự án, chuẩn bị giấy phép cho những dự án trong tương lai trong khi vẫn tham gia vào công việc xây dựng của những dự án hiện tại.

Quy trình thi công cảnh quan

Phần này giúp hình dung được các bước của quá trình thi công cảnh quan, lập kế hoạch các hoạt động thi công.

Tiến độ thi công cảnh quan chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Việc thi công cảnh quan luôn tiềm tàng những xung đột có thể ảnh hưởng tới tiến độ thi công. Chẳng hạn, sự chậm trễ trong vận chuyển nguyên vật liệu, sự chậm tiến độ hay bệnh tật của các thành viên trong đội thi công, các yếu tố thời tiết không thuận lợi, quá nhiều nhà thầu cùng thi công trong một thời điểm dẫn đến xung đột…Bằng cách nhận biết những xung đột có thể sảy ra, cũng nhưng đáp ứng các yêu cầu trong thi công giúp nhà thầu thi công cảnh quan kiểm xoát tốt hơn tiến độ thi công của dự án.

Phần này sẽ phác thảo ra những tiến trình cơ bản của quá trình thi công cảnh quan. Mỗi một bước trong quy trình sẽ được định nghĩa, kèm theo những hoạt động thi công cơ bản nhất có thể nhận thấy trong quá trình thi công cảnh quan và sự giải thích vì sao cần phải có những hoạt động đó. Thời hạn của các bước cũng sẽ được đưa ra cụ thể. Nhưng cần lưu ý rằng, tiến trình được nêu ra ở đây là nguyên tắc, trong thực tế thi công cảnh quan có thể khác tùy theo các nhà thầu, khu vực thi công khác nhau hay phụ thuộc vào độ lớn của dự án hoặc điều kiện thời tiết.

 

Các hoạt động tiền xây dựng

Trước khi có thể bắt đầu công việc, nhà thầu thi công cảnh quan phải có một kế hoạch. Cạnh tranh, đấu thầu để dành được dự án là công việc mà mọi nhà thầu phải thường xuyên thực hiện. Thông thường quá trình đấu thầu sẽ kết thúc khi chủ đầu tư kí hợp đồng với một nhà thầu. Sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch tiền xây dựng. Nếu là một dự án lớn hay một dự án phục vụ cộng đồng, đại diện của chủ đầu tư sẽ cho phép bằng văn bản báo hiệu bắt đầu công việc.

Khi làm việc như là một nhà thầu phụ, nhà thầu thi công cảnh quan sẽ nhận được sự ủy quyền và chấp thuận để làm việc như một nhà thầu thông thường, và hai bên có thể có hoặc không kí hợp đồng. Lập kế hoạch công việc là rất quan trọng khi các nhà thầu cảnh quan hoạt động như các nhà thầu phụ cho một công ty lớn hơn. Điều quan trọng là để xác minh rằng các hoạt động xây dựng khác sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc. Công việc phục hồi thông thường sẽ không được trả thêm cho dù lỗi này là do nhà thầu khác góp phần hoặc trực tiếp gây ra đối với những công việc đã hoàn thành. Trong trường hợp công việc đã được đàm phán trực tiếp với một khách hàng, chữ ký của cả hai bên trên một hợp đồng ràng buộc pháp lý phù hợp để bắt đầu xây dựng.

Trước khi bắt đầu bất kỳ công việc, nhà thầu cảnh quan nên có đủ các giấy phép, bảo hiểm, và các liên kết. Đơn đặt hàng nên được đặt trước cho những vật liệu có thể yêu cầu thời gian cho  việc sản xuất, chẳng hạn như sản xuất cầu, tiện nghi, ánh sáng, các vật liệu có kích thước đặc biệt, các nguyên liệu lát đặc biệt, và các vật liệu tường… Trước khi có thể tiến hành xây dựng, việc sắp xếp theo thứ tự các vông việc có độ lớn và thứ hạng quan trọng là rất cần thiết. Những người cảm thấy không hài lòng với công việc, hay không đủ điều kiện làm việc với sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết nên liên hệ với một nhà trắc địa đăng ký để cung cấp khoanh vùng xây dựng.

 

Chuẩn bị mặt bằng

Việc chuẩn bị mặt bằng có thể rất khác nhau, nhưng thực hiện bước này thường kết hợp hai nhiệm vụ cơ bản: Một là bảo vệ, duy trì các yếu tố hiện có của mặt bằng. Hai là phá hủy hay loại bỏ các yếu tố không sử dụng nữa. Các công việc này nên được thực hiện trước bất kì giai đoạn đoạn nào của dự án.

Việc bảo vệ các yếu tố của mặt bằng thi công có thể bao gồm việc xác định một lộ trình truy cập vào công trường, hàng rào bao quanh, ổn định tiêu chuẩn và các đường cơ sở dùng để bố trí dự án, bảo vệ các nguyên vật liệu thực vật, cấu trúc, vật liệu lát, hoặc cải tiến lâu dài sẽ là một phần của dự án đã hoàn thành. Việc bảo vệ các tính năng hiện có của mặt bằng thi công có liên quan mật thiết tới thơi gian và công sức cần thiết phải bỏ ra để phục hồi lại những hư hại, tổn thất có thể sảy ra trong xây dựng. Các tài liệu xây dựng sẽ phác thảo các mục cần được bảo vệ như một phần của bước này. Đối với các dự án không có tài liệu xây dựng, nhà thầu có thể có trách nhiệm làm cho những bản án.

Giải phóng mặt bằng liên quan đến việc loại bỏ các cải tiến mặt bằng hiện có mà không phải là một phần của dự án dự án cuối cùng. Xử lý các yếu tố bỏ đi cũng là nhiệm vụ của nhà thầu; và trong nhiều trường hợp, việc tái chế và sử dụng lại các nguyên vật liệu cũ cũng là một cách để tiết kiệm chi phí. Loại bỏ các kiến trúc cũ, mặt lát đã mòn, hay bị hư hại và các nguyên liệu thực vật bị thiếu là công việc thường làm của các nhà thầu trước khi bắt đầu xây dựng cái mới. Không như việc bảo vệ công trường, quá trình giải phóng mặt bằng là không thể bỏ qua. Điều đó là có thể, tuy nhiên, có thể gây ra những thiệt hại không đáng có nếu không thực hiện đúng cách; Và các nhà thầu sẽ phải khôi phục lại những thiệt hại bằng chính kinh phí của họ. Không cân nhắc dùng đến các nguyên liệu có thể tái sử dụng còn có thể gây tổn hại không nhỏ đến môi trường. Những miếng lát cũ, bê tông tái chế, các nguyên vật liệu thực vật nhẹ và có khả năng phân hủy tốt, và nhiều sản phẩm khác có khả năng sử dụng hiệu quả hơn, và các nhà thầu cần tìm ra các cách để tái chế các nguyên vật liệu không còn sử dụng nữa.

 

Xử lý độ dốc, chống xói mòn, và hệ thống thoát nước

Việc xử lý độ dốc để đạt được địa hình và hệ thống thoát nước như mong muốn sẽ được thực hiện theo các hoạt động chuẩn bị mặt bằng. Phần lớn các công việc xử lý độ dốc cần hoàn thành thước khi những công việc liên quan khác được tiến hành. Xử lý độ dốc cho các dự án lớn có thể được chia thành các bước riêng biệt mà hệ số điều chỉnh có hiệu suất cao  đối việc bảo vệ nguồn tài nguyên như mặt lớp đất mặt. Những dự án nhỏ hơn thường rút gọn các bước vì một mặt bằng nhỏ thường không cần các hoạt động xử lý độ dốc nhiều như các dự án lớn.

Những bước đầu tiên của việc xử lý độ dốc bao gồm tước cỏ và lớp phủ thực vật từ các khu vực nơi mà các lớp sẽ được thay đổi. Một khi các nguyên vật liệu đã được dọn đi, lớp đất mặt sẽ được cạo ra và dự trữ để sử dụng trong tương lai. Lớp đất nền này sau đó được cắt ra từ khu vực dư thừa và thêm vào các khu vực còn trống. Lớp đất nền thành lập trong giai đoạn sẽ thấp hơn những gì được lên kế hoạch cho các lớp kết thúc vì vật liệu lát và lớp đất mặt sẽ được đổ lên trên lớp nền. Xử lý độ dốc để tạo điều kiện thoát nước tại chỗ và lắp đặt hệ thống thoát nước, chẳng hạn như gạch, cống rãnh, cũng được thực hiện.

Các hoạt động xử lý độ dốc kết thúc khi tất cả tác tiện ích, kiến trúc, vật liệu lát nền được đạt vào đúng vị trí. Các cơ cấu chống sói mòn tạm thời cũng được cài đặt trong giai đoạn này để giảm thiểu thiệt hại cho khu vực thi công cho tới khi hoàn thành việc xử lý độ dốc.

 

Cài đặt các tiện ích và mạng lưới phân phối thủy lợi

Phụ thuộc vào độ lớn của dự án, các nhà thầu phụ, những người chuyên lắp đặt hệ thống nước, cống rãnh, gas, điện, điện loại, và các tiện ích truyền thông khác có thể được chỉ định để hoàn thành hầu hết các công cụ hoạt động chính. Thành lập các lớp thô trước khi bắt đầu giai đoạn này là điều cần thiết để duy trì độ che phủ thích hợp hơn. Rãnh và vị trí của các cấu trúc tiện ích lớn, chẳng hạn như hố ga và nút ngắt, phải được thực hiện và sau đó lấp đất để tránh gây ảnh hưởng không tốt đến các yếu tố đã hoàn thành của cảnh quan. Vị trí của các ống dẫn và dây điện chôn lấp trực tiếp, cũng như phần thô dùng cho chiếu sáng mặt bằng, cần được hoàn thành trong giai đoạn này. Đây cũng là giai đoạn thích hợp để đặt đường dây phân phối chính cho các hệ thống thủy lợi cảnh quan.  Tuy nhiên, hộp van hay nguồn cung cấp nước chỉ nên lắp đặt sau khi tất cả các hoạt động vận chuyển nặng đã kết thúc cũng như việc xử lý độ dốc đã hoàn thành.

Phối hợp và nhận thức về cài đặt tiện ích là rất quan trọng cho nhà thầu thi công cảnh quan. Tài liệu về địa điểm tiện ích cũng hỗ trợ móng xây dựng tương lai được đặt và khi công việc xây được hoàn tất trước khi kết thúc xử lý độ dốc bắt đầu. Dây xích – liên kết, kim loại hoặc hàng rào gỗ đòi hỏi cột trụ đặt trong bê tông mà phần xây dựng kết hợp đổ móng cho các công trình tiện nghi. Bề mặt của tất cả các loại hàng rào sẽ cần phải đợi cho đến khi các hoạt động vận chuyển của các thiết bị thi công đã kết thúc hoàn toàn. Việc trang trí mặt ngoài cho tất cả các loại hàng rào sẽ cần phải đợi cho đến khi truy cập giao thông giao và xây dựng xe đã chấm dứt. Trang trí mặt ngoài hàng rào có thể thực hiện như một phần của mặt bằng có thể và là lớp cuối cùng trong khu vực của hàng rào được thiết lập.

 

Thi công những khu vực tiện ích

Cài đặt tiện ích bao gồm những công việc như việc sắp xếp chỗ đặt băng ghế, cột cờ, thùng rác, giá đỡ xe đạp, và khu vực chiếu sáng. Những yếu tố này là những thành phần cuối cùng của việc thi công phần khung của cảnh quan, và sự sắp xếp nên hoãn càng muộn càng tốt để bảo vệ những thành quả công việc mỏng manh đã hoàn thiện. Phần công việc liên quan đến tiện nghi, đặc biệt là móng và hệ thống dây điện, sẽ cần phải được giải quyết trong giai đoạn lát cảnh quan và tiện ích của dự án. Tuy nhiên, sự sắp xếp cuối cùng của các tiện ích nên làm ngay trước hoặc sau khi trồng các nguyên liệu thực vật. Các yếu tố về nước trong cảnh quan nên hoàn thiện và phải được xác nhận là thích hợp cho việc trồng trọt. Việc sửa chữa hồ và đài phun nước đòi hỏi sự sáo trộn đáng kế đến khu vực xung quanh.

 

Chuẩn bị khu vực trồng nguyên liệu thực vật

Việc chuẩn bị và trồng các nguyên liệu thực vật cũng như cỏ  được dành riêng cho giai đoạn cuối của dự án. Các loại cây trồng và cỏ rất nhạy cảm, và việc thực hiện thêm những công việc khác sau đó có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho chúng. Việc trồng trọt nên bắt đầu với các cây lớn và trồng ở những khu vực khó tiếp cận. Tiếp theo là trồng hững cây nhỏ hơn và cây bụi, theo sau là các loại cây phủ nền và rìa. Chăm sóc trồng mới, trong đó có lớp phủ, nên được thực hiện khi mỗi nhóm cây được trồng. Tuy nhiên, một số nhà thầu  thi công cảnh quan quen dùng một phương pháp thay thế; họ chuẩn bị tất cả các khu vực sân trước khi trồng cây và bụi cây và sau đó sửa chữa bất kỳ thiệt hại cho khu vực sân sau khi hoàn thành việc trồng.

Thời gian trồng các nguyên liệu thực vật là rất quan trọng cho sự sống còn của cây trồng và bảo dưỡng của chủ sở hữu. Việc bảo đưỡng các loại cây trồng và cỏ, đặc biệt là việc tưới nước, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trồng ít đi số lượng cây trồng và cỏ là cách tốt nhất cho sự tồn tại và giảm bớt công bảo dưỡng cảnh quan, nhưng thời gian này không phải luôn luôn phối hợp với việc hoàn thành dự án. Hoàn thành trong mùa đông, mùa xuân, hoặc mùa hè sẽ đòi hỏi một chương trình bảo trì được thiết lập ngay lập tức để đảm bảo kế hoạch tồn tại cho đến khi chủ sở hữu chấp nhận dự án.

 

Tổng vệ sinh

Sau khi hoàn thành triển khai cảnh quan, nhà thầu thi công cảnh quan phải dọn dẹp toàn bộ khu vực thi công cũng như các khu vực lân cận chịu ảnh hướng trong quá trình thi công. Thời gian đầu tư để rửa lối đi, sơn bám trên các tiện nghi, và làm cho bóng đèn chắc chắn đang làm việc đúng yêu cầu. Quá trình tổng vệ sinh có thể khó khăn hơn đối với các nhà thầu thông thường đòi hỏi cảnh qua phải được hoàn tất trước công việc xây dựng ngoại thất hay sửa chữa. Do đó, các nhà thầu nên xác minh rõ rằng mọi công việc bên ngoài công trình đã được hoàn tất trước khi họ áp dụng các biện pháp chăm sóc thẩm mỹ cho cảnh quan.

 

Thời gian bảo hành

Nhiệm vụ của các nhà thầu thi công cảnh quan có thể mở rộng ra ngoài phạm vi hoàn thành một dự án. Nhiều chủ đầu tư yêu cầu thời gian bảo hành, công việc mà khi thực hiện có thể yêu cầu phải thay thế hoặc sửa chữa cảnh quan của họ. Các nguyên liệu thực vật thường không nằm trong yêu cầu, tuy nhiên về thủy lợi, chiếu sàng, lát nền, và làm mộc cũng có thể có thời gian bảo hành. Theo quy định của hợp đồng hay thỏa thuận giữa nhà thầu và chủ đầu tư, việc bảo hành thường đòi hỏi nhà thầu phải chăm sóc, thay thế hoặc sửa chữa các loại cây trồng bị chết trong thời gian bảo hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *